“Hitz-Etorki”

Gaur hitz-etorki (etymology) buruz hitz egin nahi dut…. berriro. Ez zait beste ezer gustatzen.  Euskal hitzak prozesua “monoptongación” (diptongoak galdu egiten (lost) dira) jarraitu, adibidez:

Oso zaharra (proto-hitz): */aindana/- hau bihurtuko (becomes) da /andana/, eta */aidan/- /edan/.

Halaber, /ar/-/ai/ dago. Beraz, lortuko dugu (por ende, obtenemos): */ardan/-*/aidan/-/edan/.

*/ardan/ antzekoa da (es similar a) /ardoa/, beraz lortuko hipotesia dugu edan eta ardoa eta esanguratsuan lotuta daude (semantically related).

Sarkisian, Vahan. Introducción a La Etimología Vasca. Munchen: Lincom Europa, 2009. Print.

Advertisements
This entry was posted in Class. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s